כנס פדרציה - דצמבר 2019

כנס הפדרציה האירופאית של עמותות CMT

בדצמבר 2019 השתתפנו בכנס שנערך בפריז בחסות הפדרציה האירופאית שמאגדת בתוכה את כלל עמותות CMT באירופה.
במפגש זה סוכם באופן חגיגי ופורמלי שישראל היא חלק מהפדרציה וזה בהחלט היה מעמד מרגש ועוצמתי עבורנו.

הכנס היה למטרת סיכום של קמפיין להעלאת מודעות ל  CMTשהתקיים באירופה במשך 3 חודשים

בשנת 2020 גם אנחנו בישראל מתוכננים לקחת חלק בקמפיין הבא של הפדרציה

במהלכו ערכנו היכרות עם הקולגות שלנו מנהלי העמותות ממדינות אחרות, למדנו מהם ויצרנו קשרים ובסיס לשיתוף פעולה עתידי

בנוסף נפגשנו עם אנשי הקשר שלנו מחברת פאראנקסט למען קידום התרופה העתידית